Amb una col·lecció important d'instruments, alguns s'han quedat al foc a causa de les imperfeccions trobades, i per no quedar del tot satisfet. Altres m'han sorprès amb el temps, com els bons vins.

Com la fusta és un ésser viu, es modela cada dia, i el temps fa un procés complet de transformació i acaba millorant l'instrument en el seu so, dolçor, potència, profunditat, solera, equilibri, etc...
Con una colección importante de instrumentos, algunos se han quedado en el fuego debido a las imperfecciones halladas, y por no quedar del todo satisfecho. Otros me han sorprendido con el tiempo, como los buenos vinos.

Como la madera es un ser vivo, se moldea cada día, y el tiempo hace un proceso completo de transformación y acaba mejorando el instrumento en su sonido, dulzura, potencia, profundidad, solera, equilibrio, etc…
Ara només em queda emocionar-me amb cada instrument creat, i confiar que els professionals sabran connectar amb la sensibilitat que desprèn l'instrument tal com jo l'he concebut.
Ahora sólo me queda emocionarme con cada instrumento creado, y confiar en que los profesionales sabrán conectar con la sensibilidad que desprende el instrumento tal y como yo lo he concebido.
Gerard Claret, probablement el més elegant dels violinistes d'avui. Tot el que toca es converteix en noble.

"Per al músic, l'instrument ha de tendir a fondre's amb ell, i així desaparèixer perquè la música s'escolti amb la major transparència."
Gerard Claret, probablemente el más elegante de los violinistas de hoy. Todo lo que toca se convierte en noble.

"Para el músico, el instrumento tiene que tender a fundirse con él, y así desaparecer para que la música se oiga con la mayor transparencia."