Els primers passos van ser difícils, però la fe i la il·lusió sempre han il·luminat el meu camí.
Els somnis sempre em van evocar com solucionar els contratemps, i la connexió amb la fusta, la creació d'una obra d'art, i el convenciment i objectiu d'aconseguir aquest verd primavera m'han portat al que sóc en el dia d'avui.
Los primeros pasos fueron difíciles, pero la fe y la ilusión siempre han iluminado mi camino.
Los sueños siempre me evocaron como solucionar los contratiempos, y la conexión con la madera, la creación de una obra de arte, y el convencimiento y objetivo de conseguir ese verde primavera me han llevado a lo que soy en el día de hoy.